AVÍS LEGAL

El titular d'aquesta web és MUZTAG, amb domicili al carrer Ramón y Cajal, 85 de Barcelona que consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31288, foli 189, full 193.190, inscripció 1a. Pot posar-se en contacte per correu electrònic mitjançant l'adreça muztag@muztag.es

Tots els continguts d'aquesta Web i especialment el seu disseny, articles, informes, gràfics, logotips, codi, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial o comercial estan subjectes als drets de la propietat intel·lectual i de propietat industrial de MUZTAG i/o de tercers titulars dels mateixos que hagin donat la seva autorització per incloure'ls a la Web. Qualsevol utilització dels mateixos contraria a les normes en matèria de propietat intel·lectual i industrial serà perseguida segons la legislació vigent.

MUZTAG col·loca enllaços o links i mecanismes per cercar a disposició dels usuaris per facilitar l'accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquesta web poden conduir a l'usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per tercers, sobre els que MUZTAG no exerceix cap tipus de control, per la qual cosa es declina qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de les mateixes. Tanmateix MUZTAG no garanteix que les llistes d'empreses dels seus directoris siguin exhaustius, tampoc garanteix que la informació que es facilita sigui estrictament exacta per la qual cosa declina qualsevol responsabilitat per errors o per omissions en les esmentades llistes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A efectes del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, MUZTAG informa a l'usuari que les dades personals que es facilitin a MUZTAG, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de MUZTAG amb domicili al carrer Ramón y Cajal, 85 de Barcelona.

Les dades que l'usuari facilita són recollits per MUZTAG amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitar els serveis que es demanin i també per facilitar-li l'informació dels serveis que li puguin interessar.

L'enviament de dades per mitjà de formularis electrònics de la web o per missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades i al enviament de comunicats per qualsevol mitjà amb informació referent als nostres serveis. L'usuari també autoritza expressament la comunicació de les seves dades a terceres entitats que donin serveis de tractament de dades per a les finalitats que han quedar indicades. Les que fan referència i/o autoritzacions podran ésser revocades sense efectes retroactius, conforme el que disposa la legislació vigent.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la pròpia LOPD, dirigint-se a MUZTAG, o bé a la següent direcció de correu electrònic muztag@muztag.es

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 31288, foli 189, full B 193.190, inscripció 1a.

TOP });